Welkom

Mini Monkies is een kleinschalige gespecialiseerde logeeropvang met plek voor maximaal zes kinderen. Iedere zes weken biedt Mini Monkies een logeerweekend aan. Onder begeleiding van twee tot drie vaste begeleiders staat het logeerweekend in het teken van contact maken met leeftijdsgenootjes, op speelse wijze nieuwe dingen ontdekken en diverse vaardigheden op verschillende gebieden vergroten.

Mini Monkies biedt plek aan kinderen van 3 tot en met 7 jaar met een (licht tot matige) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, medische problematiek, een syndroom of autismespectrumstoornis. Bij de intake en tijdens het proeflogeren wordt er goed gekeken of een kind past binnen het begeleidingsaanbod en binnen de groep. Hierbij is het belangrijk dat de dynamiek binnen de groep goed is en ieder kind zich veilig voelt. Tijdens dit weekend zijn zowel ontspanning voor het gezin thuis als voor het kind dat mee gaat logeren het uitgangspunt. Dit met als doel dat iedereen opgeladen kan beginnen aan de nieuwe week.